top of page

Periode:

2019 - 2020

Kunde:

Oslo Kommune, i regi av Områdeløft Grønland og Tøyen

Midlertidig tiltak på Olafiagangen

Prosess og realisering av midlertidig tiltak på Olafiagangen. Samskapingsprosess med mål om økt trygghet, tilgjengelighet og tilhørighet i byrom.

Olafiagangen er et av de mest utfordrende byrommene i Oslo. Med få tilstøtende næringslokaler og omsetning av illegale rusmidler oppleves stedet for mange som utrygt. Samtidig har stedet sine kvaliteter og et uforløst potensial med sin nærhet til Akerselva, Smalgangen og sin sentrale beliggenhet rett ved Oslo bussterminal og Oslo S. Byrommet ligger i et område som er preget av en sammensatt befolkning - og det er press på de offentlige uterommene. 


På oppdrag for Oslo Kommune, i regi av Områdeløft Grønland og Tøyen, jobbet vi sammen med Growlab og Makershub “hands-on” med hvordan man på beste måte kan gjennomføre en midlertidig oppgradering på Olafiagangen gjennom en samskapingsprosess med lokalmiljøet. 


Konseptet “olafiagangen, a playground of pathways” var basert på innledende medvirkning og idéen om et samakapingsvennlig design. Det var også en viktig faktor at konseptet var fleksibelt, og hadde potensiale til å enkelt kunne videreføres av kommunen - samt at det var forskjellige aktiviteter engasjerte kunne delta i. Resultatet ble et maleprosjekt på ca 1500 m2, bygging av møbler og plantekasser samt et planteprosjekt.

English summary:


Temporary design project at Grønland, Oslo


Olafia at Grønland in Oslo is perceived by many as an unsafe urban space with challenges including crime, drug dealing and overall lack of physical measures that support inclusive urban life. The area is characterized by a mix of cultures and nationalities, and has an unfulfilled potential with its proximity to the river running through the city center of Oslo, and also the main station for public transport. 


Together with an interdisciplinary team, LÉVA carried out a temporary design project through a co-creation process with the local community. The aim was to increase security, sense of belonging and improve the place´s reputation and identity.

bottom of page