top of page

Periode:

2020

Kunde:

Valestrand Grendelag

Mulighetsstudie Valevåg

Mulighetsstudie i tettstedet Valebygda. Hvordan lokale ressurser kan brukes som utgangspunkt for å snu en negativ befolkningsutvikling og sikre grunnlag for et større mangfold av aktiviteter og tilbud i bygda.

LÉVA har på oppdrag for Valestrand grendelag utarbeidet en mulighetsstudie for fremtidig utvikling av tettstedet Valebygda. Tettstedet ligger i utkanten av Sveio kommune, og er en av flere tettsteder i distriktet i Norge som opplever en negativ befolkningsvekst. Motivasjonen for å bestille et mulighetsstudie var sentralisering av offentlige tjenester i kommunen, og at befolkningen var midt opp i en debatt om skolenedleggelse. Studien peker på hvordan Valebygda som tettsted potensielt kan utvikle seg, dersom man bruker stedets potensialer og ressurser som utgangspunkt. Studien fremhevet også hvordan man kan tenke alternativt på nærskolen, gjennom fler- og sambruk av ressurser som ellers fantes i bygda. 


Det faglige arbeidet og anbefalinger er basert på lokalkunnskap hentet inn gjennom digital medvirkning, feltarbeid og en lengre studietur hvor vi besøkte og intervjuet flere lokale ressurser i bygda. I løpet av studieturen ble også første idéer og løsninger lagt frem for en utvidet innbygger gruppe midt i prosessen for å skape engasjement rundt løsningene og sikre en åpen og inkluderende prosess. 


Mulighetsstudien er ment å fungere som kunnskapsgrunnlag og inspirasjon til videre arbeid og anbefaling til konkrete satsningsområder. LÉVA bistod også grendelaget med å legge frem studien til kommuneadminstrasjonen som senere inkluderte en større del av arbeidet i kommuneplanens arealdel.

Our website is under construction. We will update this page with more info. You can se illustrations and photos from the project below :)

bottom of page