top of page

Periode:

2019 -

Kunde:

Nedre Akerselva Nabosamarbeid

Nabosamarbeidet Nedre Akerselva

Koordinering og gjennomføring av delprosjekter for Nedre Akerselva Nabosamarbeid på Grønland. Tiltak og delprosjekter med mål om økt samarbeid for å gi området et løft og mer liv.

Området rundt Nedre Akerselva på Grønland i Oslo har over lengre tid hatt levekårsutfordringer og en større åpen russcene, med aktiv bruk og salg av narkotika. Samtidig er området under utvikling med flere nye høyhusprosjekter. Dette til sammen gir en utfordrende og kompleks områdestatus som krever bredt samarbeid og felles innsats for å kunne sikre et fremtidig trygt og attraktivt bymiljø.


Som en respons på dette gikk en gruppe grunneiere i området sammen og etablerte Nedre Akerselva nabosamarbeid i 2019 for å bidra til å løse utfordringene. I dialog og samarbeid med ulike etater i Oslo Kommune og andre aktører i området engasjerer, gjennomfører og finansierer samarbeidet ulike delprosjekter på Grønland. Gruppen har definert tydelige sosiale mål man jobber mot og delprosjektene varierer fra fysiske tiltak til etablering av nye samarbeid og drifting av nye tilbud. 


LÉVA er engasjert som faglig rådgiver for grunneiergruppen og leder selve arbeidet som utføres. Her  gjennomføres blant annet årlige digitale undersøkelser, feltarbeid, samskaping- og medvirkningsprosesser. Dette for å kunne prioritere treffsikre tiltak og jobbe strategisk med hele området. 


Les mer om nabosamarbeidet på prosjektets egen nettside: https://www.gronland-grunneiersamarbeid.com/

English summary:


The neighborhood cooperation at Grønland in Oslo


Grønland is a vulnerable urban area in the city center of Oslo. Together with government departments, public bodies and landowners this project entails management and implementation of physical and collaborative measures in public spaces.The aim is improved combined effort in order to give the area a boost, increased safety and more urban life.


LÉVA is engaged as a professional adviser for the collaborative work and carries out, among other things, annual digital surveys, fieldwork, and co-creation and participation processes. This is to be able to prioritize effective measures and physical implementations, and work strategically and holistic with the whole area. 


One of the sub-projects that has received the most attention is the establishment of an Urban Living Lab in a park dominated by an open drug scene. The Living Lab invites a more diverse group of people to the area, serves as a base for field- and dialogue work, and was built from voluntary work together with locals in the neighborhood. 

bottom of page