top of page

Periode:

2019 - 2022

Kunde:

Sortland kommune

Samarbeid om ny Havnepromenade på Sortland

Innovasjon i distriktsnorge - samarbeid om ny havnepromenade

I 2019 inngikk LÈVA en innovasjonsavtale med Sortland kommune (Nordland). Hensikten med arbeidet var å skape en mer åpen og inkluderende medvirkningsprosess enn det som er vanlig i kommuneplanprosesser. En bred medvirkning ble gjennomført under pandemien, hvor flere nye måter å utføre medvirkning på ble testet. Avslutningsvis gav LÈVA noen tydelige anbefalinger til hvor det bør satses fremover for å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling av Sortland. 


Gjennom Gnist-programmet, et år senere, ønsket Sortland kommune å utforske fremtidens by, region- og handelssentrum i møtet mellom land og vann. LÉVA vant konkurransen som designteam sammen med Studio NN og Kilmaantroplogen. I en intensiv prosess på 6 måneder utforsket vi sammen med kommunen hvordan Sortland som lokalsamfunn kan jobbe sammen om å aktivere havnepromenaden. 


Prosessen hadde fokus på å involvere ulike grupper ildsjeler, grunneiere, næringsliv og politikere med ulike tilpassede metoder. Hensikten var å skape lokal felles gjennomføringskraft til å starte realisering av havnepromenaden. 


Et viktig direkte resultat av prosessen som ble gjennomført var opprettelsen av en Byforening - en ny type organisering for å skape en bredere form for samarbeid på tvers mellom næringsliv, frivillighet og kommunen.

English summary:


Innovation project in Northen Norway - together to create a public harbourfront


In 2019 LÉVA started an innovative partnership with the municipality of Sortland in northern Norway to assist with participation activities and strategic recommendations in relation to the renewal of their municipality plans. New pandemic friendly methods for citizen engagement were developed and tested, and the process resulted in targeted investment areas for future regional and urban development. 


As a continuation of the previous work, LÉVA, together with two external partners, was selected to help Sortland explore its possibilities for an improved public friendly harbourfront, utilizing the waters edge as an urban space in the city. The intensive 6 months process included innovative community participation, workshops with politicians and local stakeholders, and a close partnership with the municipality administration. 


In addition to a physical design proposal, an important output of this project was a strategy for how the municipal budget can be used as a catalyst for increased local action. After pushing the need for the establishment of a local city association, the project is now being continued by this association of local stakeholders working towards physical design implementation.

bottom of page