top of page

Periode:

2019 - 2020

Kunde:

Bjørnafjorden kommune

Seniortråkk Bjørnafjorden kommune

Uttesting av digital medvikrning med eldre, “Seniortråkk” i Bjørnafjorden kommune.

I 2019 ble Levá engasjert i å teste ut hvordan man kan gjennomføre digital medvirkning rettet mot seniorer, et prosjekt på oppdrag for Bjørnafjorden kommune som skulle gjennomføre et “seniortråkk”. Medvirkningen med seniorene skulle  blant annet brukes i arbeidet med å sikre et aldersvennlig utvikling av lokalsamfunnet, spesielt rettet mot utvikling av Osøyro sentrum, hvor kommunen på daværende tidspunkt jobbet med ny sentrumsplan. 


I tett dialog og med kvalitetssikring fra Eldrerådet i Bjørnafjorden kommune utarbeidet LÉVA en digital undersøkelse. For å sikre at den digitale løsningen var tilgjengelig for flest mulig i målgruppen testet vi ut en “digital-fadderordning". Her ble elever ved ungdomsskolen engasjert i å hjelpe eldre med å delta, både gjennom eget nettverk og gjennom faste drop-in tider på eldresenteret hvor hjelp ville være tilgjengelig. 


Det ble i tillegg i alt gjennomført 10 dybdeintervjuer med seniorer som hadde ulik kjønn, alder og bosted for å kvalitetssikre resultatene fra undersøkelsen. Flere av de som ble intervjuet ble rekruttert inn gjennom den digitale undersøkelsen. Songline-intervju som metode ble benyttet, metoden går ut på at man kobler historiefortelling om livsstil og interesser med bruk og bevegelse. I metoden registrerer intervjuer og intervjuobjekt dette sammen på kart.

Our website is under construction. We will update this page with more info.

bottom of page