top of page

Periode:

2020 -

Kunde:

Tangenkaia Utvikling AS (BaneNOR Eiendom og Drammen kommune eiendomsutvikling)

Tangenkaia

Rådgiver på prosess og sikring av sosial bærekraft og medvirkning.

Tangenkaia er et større havneområde i Drammen som planlegges utviklet til et nytt og bærekraftig byområde. Tangenkaia har i dag delvis aktiv havnedrift og en sterk identitet knyttet til historien. Samtidig er område gradvis i endring og har plass til ny bruk. Prosjektområdet ligger i Strømsø bydel som har levekårsutfordringer. Områdeutviklingen av Tangenkaia vil derfor kunne spille en vesentlig rolle som et positiv bidrag til bydelens utvikling. 


LÉVA ble engasjert helt fra start av i prosjektet. Først med deltakelse i parallelloppdrag sammen med arkitektkontoret Ghilardi+Hellsten arkitekter. Deretter som fast rådgiver på lengre sikt, sammen med et større rådgiverteam. LÉVAs ansvarsområde er å sikre en åpen og inkluderende prosess i reguleringsfase og sikring av sosial bærekraft i prosjektet i sin helhet. LÉVA bidrar bredt med sin kompetanse løpende inn i teamet både i strategisk arbeid knyttet til bærekraft, prosessplanlegging og gjennomføring av konkrete medvirkning aktiviteter. Prosjekteiere ønsker å aktivere området gradvis med en bred involveringsprosess. I 2023 starter denne aktiveringen som vil vare i mange år fremover. 


Følg prosjektets utvikling her: www.tangenkaia.no

English summary:


Social sustainability in redevelopment project of industrial harbour, Drammen 


Tangenkaia is an active industrial harbour in the Drammen region. The area is being redeveloped into a new and sustainable urban district. The project site is located in an area facing social challenges, and the transformation has the potential to play an important role in the development of the city. 


LÉVA became involved in the project from the very beginning, when working with a competition proposal together with an architectural firm. Later on LÉVA was hired as consultants on social sustainability, being responsible for ensuring a transparent participation process within the planning phase, contributing to the team and project with our expertise in strategies for sustainability, process planning and placemaking. The area will be activated gradually over the next few years in order to achieve an adaptable transition. Follow the project at: www.tangenkaia.no

bottom of page