top of page

Periode:

2019 -

Kunde:

Ferd Eiendom

Utvikling av NRK-tomta på Marienlyst

Utvikling av NRK-tomta på Marienlyst på oppdrag for Ferd Eiendom. Fokus på sikring av sosial bærekraft gjennom hele transformasjonen og en åpen og inkluderende planprosess.

I 2019 kjøpte Ferd Eiendom tomten til NRK på Marienlyst i Oslo. NRK skal flytte, og den nåværende eiendommen hvor NRK har største del av sin produksjon i dag vil derfor bli tilgjengelig for ny fremtidig bruk og utvikling. NRK har en lang historie på eiendommen og Ferd Eiendom har derfor et stort ansvar som utvikler til å påse at NRKs arv ivaretas på best mulig måte, samtidig som eiendommen åpnes opp med nye funksjoner og tilbud for Marienlyst og nærområdet i fremtiden. 


LÉVA ble involvert i prosjektet helt fra start, og har siden 2019 hatt en aktiv rolle i prosjektet som ansvarlig for sikring av sosial bærekraft og herunder også sikring av en bred og inkluderende medvirkningsprosess. Hittil har LÉVA bidratt inn i visjonsarbeid, bærekraftstrategi, utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse og første fase av medvirkning. I 2020 åpnet også Lille Studio som er en fysisk medvirkningsarena på NRK-tomten. LÉVA utviklet konsept, design og har stått for oppfølging av selve medvirkningsarenaen. Lille Studio er en lavterskel møteplass for å prate med nærmiljøet,  og gir plass til alle som ønsker å bidra i utviklingen av eiendommen og få informasjon om hva som skjer i prosessen. Ferd har høye ambisjoner for måloppnåelse av sosial bærekraft.

English summary:


Redevelopment of Marienlyst - a national cultural heritage site


In 2019 the property developer Ferd Eiendom bought the site where the national public broadcasting company (NRK) has been established since 1938. As the broadcasting production is moving to a new headquarter, the planning for redevelopment and transformation of the site has started. Because of the area's historical and cultural heritage Ferd has great responsibility to ensure a sustainable development that respects the past, and creates an open and inclusive neighborhood with new functions and activities. 


LÉVA has been involved in the project from the beginning, being responsible for securing a social sustainable focus, socio-cultural analysis, an ambitious citizen participation and placemaking process, and contributing to the project's overall vision and strategy. In 2020 LÉVA established a participation arena on the site called “Lille Studio”. It functions as a meeting place where locals are welcome to participate in activities, ask questions and get informed about the development plans.  

bottom of page