Her har vi vært eller er aktive nå!

Utforsk norgeskartet og se hvor vi har hatt prosjekter og medvirket med over 26.000 innbyggere de siste fem årene. Gjennom medvirkning øker vi stadig vår innsikt i hva som skal til for å skape de beste steder å bo og leve.

(Kartet er ikke tilgjengelig på mobil ennå)

Visuelle eksempler på våre prosjekter: