top of page

Bopilot i Bergen

Forskningsprosjektet Bopilot - “kommunen som pådriver for alternative boligløsninger” har hatt som mål om å gjøre kommunene mer rustet til å påvirke boligutviklingen. 


På oppdrag for byarkitekten i Bergen i samarbeid med NTNU ble LÉVA engasjert i å gjøre innledende innsiktsarbeid for forskningsprosjektet, gjennom digital medvirkning. Dette for å få økt kunnskap om boligpreferanser og interesse for delekultur hos ulike beboergrupper i Bergen. Det innledende arbeidet hadde også som mål å komme i kontakt med innbyggere som kunne være interessert i å delta videre i forskningsprosjektet.


Prosjektet bestod av å utarbeide, samle opp og analysere funnene fra en digital spørreundersøkelse, som hadde hovedvekt på spørsmål knyttet til modenhet for delekultur og boliger med deleløsninger. Over 750 personer deltok i den digitale medvirkningen - og resultatene utgjorde en pekepinn for hvilke potensialer og utfordringer som er verdt å utforske når det gjelder delekultur. Innsikten ble brukt som grunnlag for videre tematikker og aktiviteter i forskningsprosjektet. Samtidig fikk man tilbakemelding på hvordan de som var interesserte i tematikken ønsket å delta, og fikk kontakt med over 80 personer, både aktører og beboere, som ønsket å bidra videre i forskningsprosjektet.

Periode
2019
Byarkitekten i Bergen
Oppdragsgiver
Leveranser
  • Digital Undersøkelse

  • Analyse og innsiktsarbeid

bottom of page