top of page

Gladmatfestivalen, Nordens største matfestival

Siden 2018 har LÉVA har bistått Gladmatfestivalen i Stavanger. Vi har arbeidet med konseptutvikling av festivalens ulike delområder og jobbet tett med ledelsen i organisasjonen med hvordan festivalen i høyere grad kan planlegges på bysentrum sine premisser. 

Målet med arbeidet har vært å oppnå en bedre opplevelse for de besøkende og styrke festivalens omdømme. Og videre å bidra til at festivalens avtrykk gir mer tilbake til byen og å styrke festivalens særpreg og lokale tilknytning. 

Dette arbeidet har samlet sett også vært et viktig bidrag i å utvikle en mer bærekraftig festival.

Periode
2019 -
Gladmat AS
Oppdragsgiver
Leveranser

Rådgivning omdømmebygging til festivalen

Konsept og design av festivalområder

Atkørdialog

bottom of page