top of page

Gnist 2022 i Sortland Kommune

I 2019 inngikk LÉVA en innovasjonsavtale med Sortland kommune (Nordland). Hensikten med arbeidet var å skape en mer åpen og inkluderende medvirkningsprosess enn det som er vanlig i kommuneplanprosesser. Det ble gjennomført en bred medvirkning under pandemien, hvor flere nye måter å utføre medvirkning på ble testet. Avslutningsvis gav LÉVA noen tydelige anbefalinger til hvor det bør satses fremover for å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling av Sortland. 


Gjennom Gnist-programmet, et år senere, ønsket Sortland kommune å utforske fremtidens by, region- og handelssentrum i møtet mellom land og vann. LÉVA vant konkurransen som designteam sammen med Studio NN og Klimaantropologen. I en intensiv prosess på 6 måneder utforsket vi, sammen med kommunen, hvordan Sortland som lokalsamfunn kan jobbe sammen om å aktivere havnepromenaden. 


Prosessen hadde fokus på å involvere ulike grupper ildsjeler, grunneiere, næringsliv og politikere med ulike tilpassede metoder. Hensikten var å skape lokal felles gjennomføringskraft til å starte realisering av havnepromenaden. 


Et viktig direkte resultat av prosessen som ble gjennomført var opprettelsen av en Byforening - en ny type organisering for å skape en bredere form for samarbeid på tvers mellom næringsliv, frivillighet og kommunen.

Periode
2019 - 2022
Sortland kommune
Oppdragsgiver
Leveranser
  • Digital medvirkning

  • Fasilitering workshoper og bistand til medvirkningsprosess

  • Faglig bistand inn til arbeidet med Kommunens samfunnsdelplan

  • Strategi for stedsutvikling (anbefalinger)

  • Ressurs og aktørkartlegging og dialog

  • Konseptutvikling møteplasser

  • Faglig bistand etablering av Byforening

  • Kommunikasjonsmateriale (inkl nettside)

bottom of page