top of page

MedvirkOBOS

I 2020 inngikk LÉVA og OBOS en innovasjonsavtale omkring satsing på- og bygging av nye systemer for sikring av medvirkning i OBOS sine prosjekter. Hensikten med arbeidet var å utvikle veiledere, hjelpemidler og kurspakker for å få til flere og bedre medvirkningsprosesser i OBOS-konsernet i hele Norge. 


I første del av prosjektet utviklet LÉVA Medvirkningsskolen; et eget internt kursopplegg for alle som jobber med prosjektutvikling i OBOS og en tilhørende digital plattform, Medvirk OBOS; med tilgang til guider, maler og veiledere til hjelp i gjennomføring av medvirkning. 

Hensikten var å overføre LÉVAs kunnskap omkring medvirkning til OBOS for selv å kunne planlegge bedre prosesser, samt utvikle nye måter å drive medvirkning på sammen. 


Fase 2 i innovasjonsarbeidet startet høsten 2022 og er pågående. Her testes en skreddersydd digital medvirkningsportal hvor blant annet softwareløsningen DECIDIM benyttes som utgangspunkt for å bygge opp innholdet. 

Hensikten med denne videreføringen av arbeidet er å kunne drive bedre og mer digital medvirkning, og samtidig kunne sikre mer transparente og deltakende medvirkningsprosesser. Den første piloten finner du her: www.medvirkobos.no

Periode
2020 -
OBOS
Oppdragsgiver
Leveranser
  • Fysiske og digitale kurs

  • Hjelpemidler og veiledninger

  • Vedlikehold av database for medvirkningsdata

bottom of page