top of page

Midlertidig tiltak på Olafiagangen

Olafiagangen er et av de mest utfordrende byrommene i Oslo. Med få tilstøtende næringslokaler og omsetning av illegale rusmidler oppleves stedet for mange som utrygt. Samtidig har stedet sine kvaliteter og et uforløst potensial med sin nærhet til Akerselva, Smalgangen og sin sentrale beliggenhet rett ved Oslo bussterminal og Oslo S. Byrommet ligger i et område som er preget av en sammensatt befolkning - og det er press på de offentlige uterommene. 


På oppdrag for Oslo kommune, i regi av Områdeløft Grønland og Tøyen, jobbet vi sammen med Growlab og Makershub “hands-on” med hvordan man på beste måte kan gjennomføre en midlertidig oppgradering på Olafiagangen, gjennom en samskapingsprosess med lokalmiljøet. 


Konseptet “Olafiagangen, a playground of pathways” var basert på innledende medvirkning og idéen om et samakapingsvennlig design. Det var også en viktig faktor at konseptet var fleksibelt, og hadde potensiale til enkelt å kunne videreføres av kommunen - samt at det var forskjellige aktiviteter engasjerte kunne delta i. Resultatet ble et maleprosjekt på ca 1500 m2, bygging av møbler og plantekasser samt et planteprosjekt.

Periode
2019 - 2020
Oslo Kommune, i regi av Områdeløft Grønland og Tøyen
Oppdragsgiver
Leveranser

Stedsanalyser

Digital medvirkning og nabomøter

Medvirkning og involveringsprosess

Konsept og skisser av midlertidig tiltak

Planlegging og gjennomføring av samskapingsprosjekt

bottom of page