top of page

Mulighetsstudie på Årnes

Årnes er en stasjonsby - 50 minutter med tog nord for Oslo. Utfordringene Årnes sentrum står ovenfor, er typiske de man ser i distrikt sentrum i Norge ellers - der en utviklingen av et “praktisk” sentrum tilrettelagt for bil har ført til mangel på kritisk masse i sentrum som gir utfordringer ift. å opprettholde en kveldsøkonomi og dekke lokalbefolkningens behov for et levende og attraktivt sentrum. 


Prosjektområdet er sentralt plassert, og vil spille en viktig rolle i den fremtidige utviklingen av Årnes sentrum. Området består av flere eiendommer med ulike grunneiere, og studien viste potensialet området hadde hvis man gikk sammen om utviklingen. 


Mulighetsstudien baserte seg på fysiske analyser av dagens område, innsikt om kommunens potensialer, utfordringer og ressurser - hvor resultatet var innspill til byplangrep og videre prosess for utvikling av prosjektområdet. Studien tok utgangspunkt i lokale verdier og anbefalte en satsning på mat, håndverk, miljø og energi for å styrke identiteten og område til Årnes som helhet og de forskjellige delområdene i prosjektområdet.

Periode
2020 - 2021
Årnes Vel
Oppdragsgiver
Leveranser

Mulighetsstudie

Stedsanalyser

Fortettingspotensiale og helhetlig utvikling

Konseptutvikling for programmering

bottom of page