top of page

Mulighetsstudie Valevåg

På oppdrag for Valestrand grendelag har LÉVA utarbeidet en mulighetsstudie for fremtidig utvikling av tettstedet Valebygda. 


Tettstedet ligger i utkanten av Sveio kommune, og er ett av flere tettsteder i distriktsnorge som opplever en negativ befolkningsvekst.

Motivasjonen for å bestille et mulighetsstudie var sentralisering av offentlige tjenester i kommunen, og at befolkningen stod midt i en debatt om skolenedleggelse. 

Studien peker på hvordan Valebygda som tettsted potensielt kan utvikle seg, gjennom å bruke stedets potensialer og ressurser som utgangspunkt. Studien fremhevet også hvordan man kan tenke alternativt på nærskolen, gjennom fler- og sambruk av ressurser som finnes i bygda. 


Det faglige arbeidet og anbefalinger er basert på lokalkunnskap hentet inn gjennom digital medvirkning, feltarbeid og dybdeintervjuer av flere lokale ressurser i bygda. Brorparten av arbeidet ble gjennomført på en studietur med arbeidsverksteder i bygda. Her ble også innledende idéer og løsninger lagt frem for en utvidet innbyggergruppe midt i prosessen, for å skape engasjement rundt løsningene og sikre en åpen og inkluderende prosess. 


Mulighetsstudien er ment å fungere som kunnskapsgrunnlag og inspirasjon til videre arbeid og anbefaling til konkrete satsningsområder.

LÉVA bistod også grendelaget med å legge frem studien til kommuneadminstrasjonen, som senere inkluderte en større del av arbeidet i kommuneplanens arealdel.

Periode
2020
Valestrand Grendelag
Oppdragsgiver
Leveranser
  • Ressurskartlegging

  • Digital medvirkning

  • Feltintervjuer og observasjoner

  • Konseptutvikling - lokalsenter i Valestrand

  • Anbefalinger utviklingspotensiale

  • Skisser- programmering, stedsutvikling og bygdeskole

  • Anbefalinger gjennomføringsstrategi

bottom of page