top of page

Nabolagsindeks for Lilleakerbyen

Hvordan kan man måle trivsel og livskvalitet? 


Vi har jobbet med pilotering av en Nabolagsindeks for å, på sikt, kunne måle disse aspektene, spesifikt knyttet til nærmiljøet på Lilleaker. Arbeidet bestod av omfattende kartlegging av indikatorer knyttet til temaet livskvalitet, utarbeidelse og gjennomføring av en digital undersøkelse, og oppsamling og analyse av dataen. 

Periode
2023
Mustad Eiendom
Oppdragsgiver
Leveranser
bottom of page