top of page

Seniortråkk i Bjørnafjorden kommune

I 2019 ble LÉVA engasjert i å teste ut hvordan man kan gjennomføre digital medvirkning rettet mot seniorer, et prosjekt på oppdrag for Bjørnafjorden kommune som skulle gjennomføre et “seniortråkk”. Medvirkningen med seniorene skulle  blant annet brukes i arbeidet med å sikre et aldersvennlig utvikling av lokalsamfunnet, spesielt rettet mot utvikling av Osøyro sentrum, hvor kommunen på daværende tidspunkt jobbet med ny sentrumsplan. 


I tett dialog og med kvalitetssikring fra Eldrerådet i Bjørnafjorden kommune utarbeidet LÉVA en digital undersøkelse. For å sikre at den digitale løsningen var tilgjengelig for flest mulig i målgruppen testet vi ut en “digital-fadderordning". Her ble elever ved ungdomsskolen engasjert i å hjelpe eldre med å delta, både gjennom eget nettverk og gjennom faste drop-in tider på eldresenteret hvor hjelp ville være tilgjengelig. 


Det ble i tillegg gjennomført 10 dybdeintervjuer med seniorer som hadde ulik kjønn, alder og bosted, for å kvalitetssikre resultatene fra undersøkelsen. Flere av de som ble intervjuet ble rekruttert inn gjennom den digitale undersøkelsen. Songline-intervju ble benyttet som metode. Metoden går ut på at man kobler historiefortelling om livsstil og interesser med bruk og bevegelse, og intervjuer og intervjuobjekt kobler dette sammen på kart.

Periode
2019 - 2020
Bjørnafjorden kommune
Oppdragsgiver
Leveranser

Digital undersøkelse

Songline-intervjuer

bottom of page