top of page

Urban Living Lab - et forskningsprosjekt

Hvordan når man ut til de stille stemmene i et lokalsamfunn? 


Sammen med Transportøkonomisk insitutt og Deichman har LÉVA utforsket bruk av Urban Living Lab som metode for å hente inn innsikt som kan bidra til løsninger for å gjøre transportknutepunkt mer inkluderende. 

Våren 2024 jobber vi med etablering av Holmlialabben - en Urban Living Lab på Holmlia. Arbeidet har bestått av utarbeidelse av digital undersøkelse, aktørkartlegging, konseptdesign, bygging av en fysisk lab, verktøyer for å involvere og komme i dialog med nærmiljøet og teste ulike løsninger lokalt. 

Vurdering av prosessen og Urban Living Lab som metode er også en del av oppdraget. 

Periode
2023-2024
Transportøkonomisk institutt
Oppdragsgiver
Leveranser
bottom of page