top of page

Urban Sjøfront

Urban Sjøfront AS var et non-profit aksjeselskap etablert i 2001, eid av rundt 22 grunneiere og aktører i Stavanger Øst. Selskapet ble driftet av LÉVA fra 2012-2018, med Aslaug Tveit som daglig leder. 


Urban Sjøfront var et kollektivt samarbeid, med en målsetting om å utvikle Stavanger Øst mer helhetlig. Selskapet fungerte som pådriver, initiativtaker og koordinator for byutviklingen av Stavanger Øst. 

Arbeidet omhandlet både omdømmebygging, konsept- og strategiarbeid for utvikling av bydelen, aktør- og innbyggerdialog, dialog og samarbeid med/mellom grunneiere, kommune, politikere og andre offentlige instanser.


I årene 2012-2018 ble det stimulert frem en rekke sosiale tiltak i bydelen, både midlertidige fysiske tiltak, arrangementer og etablering av nye viktige sosiale tilbud og funksjoner.


Stavanger Øst er et 600 dekar stort transformasjonsområde. De siste 20 årene har det pågått en byutviklingsprosess, hvor området har blitt transformert fra å være et forlatt industriområde med et negativt image, til å bli en attraktiv, kreativ og urban bydel i sterk utvikling. Arbeidet gjennomført av Urban Sjøfront, i samarbeid med Stavanger kommune, anses å være nytenkende i Norge.  


Urban Sjøfronts visjon fra 1999, to robuste områdereguleringer, og utbyggingsavtaler knyttet til disse, utviklet i årene 2000-2005 er erfart å være svært viktige juridiske dokumenter som ligger til grunn for den utviklingen som har skjedd. LÉVA fulgte opp på overordnede planer for området og bidro i årene 2013-2016 med faglig rådgivning inn i ny kommunedelplan for Stavanger sentrum, på vegne av Urban Sjøfront. Dette handlet om konkrete innspill til planbestemmelser, rammer og kvalitetskriterier for videre utvikling av Stavanger Øst.

Periode
2012 - 2018
Urban Sjøfront AS
Oppdragsgiver
Leveranser

Strategi for områdemodning

Planlegging og gjennomføring av midlertidig bydesign og arrangementer


bottom of page