top of page

Utvikling av Økern sentrum

Økern sentrum er et viktig knutepunkt og transformasjonsområde, planlagt som det fremtidige sentrum i Hovinbyen i Oslo. Etter mange år med planlegging av nytt kjøpesenter og badeland endret Økern sentrum strategi og plan, og startet opp helt nye studier med mål å skape et levende og utadrettet sentrumsområde. 


LÉVA ble kontaktet før planlagt planoppstart, med forespørsel om å bistå med styring og gjennomføring av en bred medvirkningsprosess og prosessrådgivning knyttet til sikring av sosial bærekraft. Det ble utarbeidet en 6-måneders prosessplan for gjennomføring av medvirkning, tett koblet til reguleringsprosessen. Dette inkluderte en kombinasjon av digital medvirkning, workshops, dialogmøter og skolebesøk. Det gamle venterommet på T-banestasjonen ble også, ila. få måneder, transformert til midlertidig møteplass. 


Les mer om hvordan resultatene fra medvirkningsprosessen blir tatt videre på nettsiden til Økern sentrum: https://www.okernsentrum.no/byutvikling-gjennom-medvirkning


LÉVA bidro også aktivt inn i konsulent-teamets reguleringsarbeid ledet av A-Lab arkitekter, spesielt knyttet til programmering bygulv, kobling byplangrep kontekst og sikring av stedsidentitet. I tillegg hadde LÉVA en aktiv rolle i pågående bærekraftsarbeid, ledet av Sweco, med blant annet Breeam Community.

Periode
2019 - 2021
Økern Sentrum
Oppdragsgiver
Leveranser

Rådgivning- sikring av sosial bærekraft

Medvirkningsplan

Gjennomføring medvirkning

Design, etablering og drift av pop-up møteplass og medvirkningskontor

bottom of page