top of page

Utvikling av Elveparken i Sandnes

Elveparken er et av de største gjenværende transformasjonsområdene i Sandnes sentrum. Områdeutviklingen har vært avhengig av tett koordinering med revidering av ny kommunedelplan for sentrum, derfor ble det i årene 2017-2019 arbeidet aktivt med forstudier til prosjektet parallelt med det pågående arbeidet med sentrumsplanen.

LÉVA arbeidet tett med Mad Arkitekter Stavanger, med utvikling av mulighetsstudie for området. Parallelt med dette gjennomførte LÉVA omfattende medvirkning i forkant av planoppstart, hvor det særlig ble vektlagt medvirkning med barn og unge. Den omfattende og godt forankrede prosessen som ble gjennomført i forkant av regulering resulterte i at varsling av planoppstart høsten 2019 ble svært godt mottatt av både naboer, lokalmiljø og kommunen.  

Les mer om prosjektet på Elveparken sin nettside: https://www.selvaagbolig.no/rogaland/elveparken/

Periode
2017 - 2020
Selvaag Bolig og AVA Eiendom
Oppdragsgiver
Leveranser

Mulighetsstudie

Prosess for medvirkning og samskapingsprosess med barn

Diverse medvirkningsaktiviteter med ulike grupper

bottom of page