top of page

Utvikling av NRK-tomta på Marienlyst

I 2019 kjøpte Ferd Eiendom tomten til NRK på Marienlyst i Oslo. NRK skal flytte, og den nåværende eiendommen hvor NRK har største del av sin produksjon i dag vil derfor bli tilgjengelig for ny fremtidig bruk og utvikling. NRK har en lang historie på eiendommen og Ferd Eiendom har derfor et stort ansvar som utvikler til å påse at NRKs arv ivaretas på best mulig måte, samtidig som eiendommen åpnes opp med nye funksjoner og tilbud for Marienlyst og nærområdet i fremtiden. 


Ferd har høye ambisjoner for måloppnåelse av sosial bærekraft. LÉVA ble involvert i prosjektet helt fra start, og har siden 2019 hatt en aktiv rolle i prosjektet som ansvarlig for sikring av sosial bærekraft og herunder også sikring av en bred og inkluderende medvirkningsprosess. Hittil har LÉVA bidratt inn i visjonsarbeid, bærekraftstrategi, utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse og første fase av medvirkning. I 2020 åpnet også Lille Studio, som er en fysisk medvirkningsarena på NRK-tomten. Lille Studio er en lavterskel møteplass for å prate med nærmiljøet, og gir plass til alle som ønsker å bidra i utviklingen av eiendommen og få informasjon om hva som skjer i prosessen. LÉVA utviklet konsept, design og har stått for bemanning og oppfølging av selve medvirkningsarenaen. 

Periode
2019 -
Ferd Eiendom
Oppdragsgiver
Leveranser
  • Sosiokulturell stedsanalyse

  • Digital medvirkning

  • Sosial behovskartlegging

  • Kommunikasjonsmateriale

  • Strategi for områdemodning

  • Design, konseptutvikling og drift av medvirkningskontor

  • Aktrørkartlegging og aktørdialog

  • Strategi for langsiktig medvirkning og involveringsprosess

  • Medvirkning med studenter, barn og unge

  • Møter med råd i bydelen, lokale aktører og foreninger, nabolaber

bottom of page