top of page

Utvikling av Sørsiden Ungdomspark

Periode
2023-2024
Bymiljøetaten i Oslo
kommune og bydel Søndre Nordstrand
Oppdragsgiver
Leveranser
bottom of page