top of page

Utvikling av Tangenkaia

Tangenkaia er et større havneområde, som planlegges utviklet til et nytt og bærekraftig byområde. 

Prosjektområdet ligger i Strømsø bydel, i Drammen. I dag har Tangenkaia delvis aktiv havnedrift og en sterk identitet knyttet til historien. Samtidig er området i gradvis endring og har plass til ny bruk. Områdeutviklingen av Tangenkaia vil derfor kunne spille en vesentlig rolle som et positivt bidrag til bydelens utvikling. 


LÉVA har vært med helt fra start av i prosjektet, først med deltakelse i parallelloppdrag sammen med arkitektkontoret Ghilardi+Hellsten arkitekter. Deretter ble vi engasjert som fast rådgiver på lengre sikt, som del av et større rådgiverteam. 


LÉVAs ansvarsområde er å sikre en åpen og inkluderende prosess i reguleringsfase og sikring av sosial bærekraft i prosjektet i sin helhet. LÉVA bidrar inn i teamet både i strategisk arbeid knyttet til bærekraft, prosessplanlegging og gjennomføring av konkrete medvirkningsaktiviteter. 


Prosjekteierne ønsker å aktivere området gradvis med en bred involveringsprosess. Aktiveringen startet i 2023 og vil vare i mange år fremover. 


Følg prosjektets utvikling her: www.tangenkaia.no

Periode
2020 -
Tangenkaia Utvikling AS (BaneNOR Eiendom og Drammen kommune eiendomsutvikling)
Oppdragsgiver
Leveranser

Mulighetsstudie

Rådgivning - sikring av sosial bærekraft

Digital medvirkning

Aktørkartlegging og aktørdialog

Nabolab

Strategi for områdemodning med tiltaksplan ?

Kommunikasjonsmateriale (inkl. nettside)

bottom of page