SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I

Filosofi og 11 års erfaring med alternative måter å løse utfordringer innen by- og stedsutvikling har gitt oss i Léva Urban Design en unik erfaring og forståelse for alle mekanismer som er med å påvirke byer og steders utvikling. Våre tjenester strekker seg fra detaljert landskap- og byromsdesign til helhetlige bystrategier og visjoner. Felles for alle tjenestene, er tankegangen vår som bygger på kunnskapsdeling, helhet, nyskaping og med mennesket i sentrum. Se filmen og få et glimt av våre tanker.

Filosofi og 9 års erfaring med alternative måter å løse utfordringer innen by- og stedsutvikling har gitt oss i Léva Urban Design en unik erfaring og forståelse for alle mekanismer som er med å påvirke byer og steders utvikling.

Våre tjenester strekker seg fra detaljert landskap- og byromsdesign til helhetlige bystrategier og visjoner. Felles for alle tjenestene, er tankegangen vår som bygger på kunnskapsdeling, helhet, nyskaping og mennesket i sentrum. Se filmen og få et glimt av våre tanker.

Tjenester

Image

STEDSANALYSER

Stedsanalyser og utredninger legger et solid grunnlag for oppstarten av områdeutvikling og planlegging.

Les mer  

Image

VISJON OG STRATEGI

Helhetlig og bærekraftig by- og tettstedsutvikling med mennesket i fokus

Les mer  

Image

FASILITERING

Veiledning og fasilitering som skaper en engasjerende motiverende og inkluderende prosess.

Les mer  

Image

OMDØMMEBYGGING

Placemaking og aktivering av områder. Skaper et positivt stedsbilde nedenfra og opp.

Les mer  

Image

DESIGN

Design av landskap og byrom med helhetlige konsepter og bruker i fokus.

Les mer  

Image

ARKITEKTUR

Kreative fremtidsrettede løsninger med fokus på kvalitet og holdbarhet.

Les mer  

FRAMTIDEN FOR ALL UTVIKLING ER MENNESKET

Utvalgte prosjekt