Salgsillustrasjon.png
rød.png
Vi skreddersyr våre leveranser til hvert enkelt oppdrag. Vi arbeider i alle skalaer og ønsker å være en sterk faglig samarbeidspartner for kommuner, private utviklere og andre samarbeidskonstellasjoner som arbeider med å skape mer bærekraftige og attraktive steder.

Langsiktig områdeutvikling:

Vi trives aller best når vi kan arbeide strategisk og systematisk i samme område over tid. Da bygger vi sten for sten for å skape en positiv utvikling og verdifulle relasjoner med lokale ressurser, sammen med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Det er da verdien av det vi gjør blir størst, både for lokalsamfunnet og våre oppdragsgivere.

Vi leverer:

 • Solide kunnskapsgrunnlag

 • Strategier for utviklingsretning

 • Rådgivning planprosesser

 • Innbyggerinvolvering, aktøranalyse og ressurskartlegging

 • Strategi- og gjennomføringsplaner for strakstiltak og omdømmebygging av et sted

Effekt:

 • Mer effektive planprosesser

 • Attraktive bomiljøer og bygulv

 • Sterk identitet og attraksjonskraft

 • Engasjement og eierskap til prosess og sted​

Kunnskapsdeling og "motivasjonsboost":

Vi ser også verdien av å komme inn i et miljø for en kortere og mer intensiv periode for å gi et kunnskapsløft, et motivasjonsboost eller et nytt perspektiv på lokale utfordringer og muligheter. Vi bistår også større organisasjoner som ønsker å øke sin kompetanse innenfor inkluderende by- og stedsutvikling. Her kommer vi inn som kunnskapsformidlere og “undervisere”, som motiverer til en positiv utvikling.

Vi leverer:

 • Kurs/opplæringsprogram

 • Foredrag

 • Workshop

Effekt:

 • Kompetanseheving i organisasjon

 • Bedre helhetsforståelse for by- og stedsutvikling

 • Grunnlag for bedre samarbeid på tvers

 • Motivasjon til endring i organisasjon eller i by- og stedsutviklingsprosesser

Produkt- og metodeutvikling:

Vi ser alltid etter de beste metodene som kan bidra til å skape det engasjementet vi ønsker, eller gi oss den innsikten vi trenger for å løse oppgavene vi står overfor. Dette medfører ofte til at vi videreutvikler metoder, eller utvikler nye, som gir de beste forutsetninger for en bærekraftig prosjektutvikling. 

Vi utvikler også egne produkter for eller sammen med kunder som ønsker spesialtilpasning til sitt utviklingsprosjekt eller sin organisasjon.

Vi leverer:

 • Digitale eller fysiske hjelpemidler til medvirkning

 • Design av møbler og installasjoner

Effekt:

 • Egen profilering rundt utvikling av produkt

 • Nytt skreddersydd hjelpemiddel tilpasset behov