Taktisk urbanisme - hele byen involveres i utviklingen

Taktisk urbanisme

Vi er inspirert av metodikken og tankesettet; taktisk urbanisme. Taktisk urbanisme handler om å se byutviklingsprosessen i en større og mer strategisk sammenheng der hele byen involveres i utviklingen.
Det å gjennomføre temporære tiltak, lage visjoner og strategier er ikke noe nytt. Det som imidlertid skiller tankesettet rundt taktisk urbanisme fra måten vi har utviklet byer på i Norge i senere tid er etablering av en langt sterkere og direkte kobling mellom det som skjer av uformelle mindre initiativer i byen opp mot de store visjoner og formelle planer som legger rammene for byens utvikling. Taktisk urbanisme legger også opp til en mer radikal holdning til hvordan innbyggere, kulturaktører og andre parter som normalt sett ikke er aktivt deltakende i realisering av langsiktige planer for byen får større påvirkning på byens utvikling gjennom å aktivt delta og realisere temporære tiltak. Det betyr at en ”nedenfra og opp” strategi skal påvirke de større og viktige beslutningene som tas i byens utvikling. Samspillet mellom ”ovenfra og opp” prosessene og ”nedenfra og opp” prosessene gir en mer handlekraftig og bærekraftig byutviklingsprosess. Forskjellen på visjon og gjennomføring av midlertidige tiltak sporadisk handler i høy grad om effekten man får ut av hvert enkelt temporært tiltak. Det handler om å ha et verktøy for å kunne arbeide mot en visjon.