top of page

​LÉVA Urban Design

LÉVA ble etablert i 2009. I dag kontor i Oslo, Stavanger, Aalborg og Kristiansand. Vi jobber med prosjekter i hele Norge og Danmark, og har ansatte bosatt ulike steder i Norge og i utlandet.

 

LÉVA er en digital og fleksibel organisasjon. Dette gjør det mulig for oss å være hands-on og tilstede på prosjekter over hele landet, samtidig som de beste hoder kobles på de aktuelle problemstillinger, uavhengig av hvor man arbeider fra.

LÉVA teamet

Aslaug Tveit

Daglig leder / Urban designer

M.Sc. Urban Design

Stavanger

aslaug@leva-urbandesign.no

926 71 040

Eline Netland

Ass. daglig leder / Urban designer

M.Sc. Urban Design

Oslo

elinenetland@leva-urbandesign.no

948 48 175

LÉVA Norge

Linn Terese Gjerd Larsen

Urban designer

M.Sc. Urban Design

Stavanger

linnterese@leva-urbandesign.no

970 69 472

Eline Øyri

Urban designer

M.Sc. Urban Design

Oslo

eline@leva-urbandesign.no

928 23 877

Katrine Dam Henriksen

Urban designer

M.Sc. Urban Design

Stavanger

katrine@leva-urbandesign.no

475 19 009

Hilde Evensmo

Samfunnsgeograf

M.Sc. Geografi og geoinformatikk

Oslo

hilde@leva-urbandesign.no

923 01 816

Thea Hove Hauge

Byplanlegger

M.Sc. Byplanlegging

Stavanger

thea@leva-urbandesign.no

984 89 824

Kristin Solhaug Næss

Arkitekt

M. Arch. Arkitektur

Trondheim/Oslo

kristin@leva-urbandesign.no

995 02 491

Nina Malo

Byplanlegger

M.Sc Fysisk planlegging​

Kristiansand/Oslo

nina@leva-urbandesign.no

458 18 640

Juni Ruud Bunkholdt

Strategisk designer

M. Design (AHO)

Oslo

juni@leva-urbandesign.no

957 02 250

Thea Kristine Jarneid

M. Samfunnsgeografi (UiO)

(Deltidsansatt - Student)

Oslo

theakristine@leva-urbandesign.no

913 46 705

Petter Hiis Bergh

Samfunnsgeograf

Ma. Human Geography

Oslo

petter@leva-urbandesign.no

993 59 154

LÉVA Danmark

Helena Knudsen

Urban designer

M.Sc. Arkitektur og Urban Design

Aalborg

helena@leva-urbandesign.no

+45 285 37 595

Line Østerkjærhus

Urban designer

M.Sc. Urban Design

Aalborg

line@leva-urbandesign.no

+45 278 55 292

LÉVAs filosofi

Vi mener at for å lykkes med en bærekraftig by- og stedsutvikling, er det avgjørende å arbeide med å sikre gode fysiske rammer for stedets utvikling, samtidig som man involverer lokale ressurser for å skape en godt forankret og positiv utvikling av stedet over tid. 

 

Etter plan- og bygningsloven skal det legges til rette for allmennhetens deltakelse i planprosesser. Vi har testet ulike metoder for medvirkning, for å gjøre disse prosessene mer forståelige og tilgjengelige og øke engasjementet for deltakelse. 

Til forskjell fra en plan- eller byggeprosess har utviklingen ingen sluttdato. Involveringen som ligger utenfor de formelle prosessene handler i større grad om å skape lokal interesse, eierskap og engasjement som danner grobunn for en positiv utvikling av stedet.

Dette danner også grunnlaget for å bygge et positivt omdømme for et sted, en bolig-, kontoradresse eller attraksjonsverdien som tiltrekker seg det store mangfoldet av mennesker. 

Å skape en sosialt bærekraftig utvikling krever derfor en god og inkluderende prosess - alle tjener på at utviklingen som skjer ovenfra og nedenfra drar i samme retning.

Vi bistår med strategiske råd til utviklingen av stedet og til selve prosessen, og fungerer ofte som “oversetter” og “brobygger” mellom de ulike partene som har interesse i å utvikle stedet.

Vi arbeider «ovenfra og ned» med planlegging av byer og steder, samtidig som vi fasiliterer prosesser «nedenfra og opp» sammen med lokalmiljøet. Slik skaper vi rom og dynamikk for spennende prosesser og prosjekter på tvers av fagfelt og interessegrupper.

Positivt omdømme

Realisering

Høring

Utvikling

Innsikt og analyse

Dialogarbeid

Samarbeid

Flere aktiviteter

Etablering av nye tilbud

Bakgrunnen for vår filosofi

bottom of page