top of page

Aktivisering av Havnepromenaden Oslo

LÉVA gjennomførte et omfattende arbeid med utvikling av havnepromenaden fra januar 2015 til mars 2017. Arbeidet gikk ut på å teste ut en koordinator-rolle som hadde til formål å samle og koble aktører som kunne være initiativtakere til å skape aktivitet, på kort og lang sikt, langs hele den 9 km lange strekningen.

LÉVA hadde mange ulike oppgaver gjennom de 2 årene.


Sommeren 2015 var LÉVA gjennom sin rolle som koordinator ansvarlig for åpningen av havnepromenaden. Arrangementet pågikk i 12 timer, hvor hele den 9 km lange strekningen ble aktivert av over 200 aktører som bidro med aktivitet etter egen interesse. Åpningen ble samkjørt med Havnelangs, i regi av Oslo Havn, og ble startskuddet på en serie nye etableringer av tilbud langs havnepromenaden i de kommende årene.


Vippetangen var et særlig satsingsområde i årene 2015-2016. Her ble det arbeidet aktivt, i hele perioden, med å koble ulike aktører og stimulere til samarbeid og nyetableringer. I dette området var det spesielt et godt samarbeid med Oslo Havn, som var en av etatene som var med i det tverretatlige samarbeidet. En midlertidig møteplass, kalt Kiosken, ble etablert i et gammelt kiosk-lokale i Fiskehallen. Her ble det holdt en rekke møter og mindre arrangementer gjennom hele 2016. 

Aktiveringsstrategien ga resultater og nytt liv til Vippetangen, med etablering av både Vippa, Salt, et større badstumiljø og etablering av festivalen Passion for Ocean.


Det ble også gjennomført et eget delprosjekt på delstrekningen Frognerstranda, med en mer grundig medvirkningsprosess og videre anbefaling til fysiske tiltak.

Periode
2015 - 2017
Oslo kommune
Oppdragsgiver
Leveranser

Aktørkartlegging og aktørdialog

Design, etablering og drift av pop-up møteplass og medvirkningskontor

Planlegging og åpning av havnepromenaden

bottom of page