Vi skaper sosialt bærekraftige byer og steder
 

Untitled-1.png

Vi er urban designere

Vår styrke ligger i å se helheten og sammenhengen mellom fysisk planlegging og bærekraftig samfunnsutvikling. Med mastergrader i urban design har vi et bredt teoretisk grunnlag som kobler samfunnsvitenskap, fysisk planlegging, arkitektur og design som vi i samskaping med våre kunder omsetter til sosialt bærekraftige by- og stedsutviklingsprosjekter.

Hva kan vi hjelpe med?

Å skape en sosialt bærekraftig utvikling krever en god og inkluderende prosess. Vi bistår med strategiske råd til utviklingen av stedet og til selve prosessen, og fungerer ofte som “oversetter” og “brobygger” mellom de ulike partene som har interesse i å utvikle stedet. 

 

For å hjelpe deg med å sikre sosialt bærekraftig by- og stedsutvikling bruker vi våre hovedstyrker:

  •  Bylivsteorier

  • Metodikk

  • Handlekraft

  • Tilstedeværelse 

Utvikleren

Bylivskaperen

Innbyggeren

3_edited.png

Sosialt

bære

kraftig

by-

og

steds

utvi

kling

Trykk på personene for å lese mer

Kommunen