top of page

Vi skaper sosialt bærekraftige byer og steder

Video fra Spiselig Byfest - en del av områdeutvikling Urban Sjøfront

Et tverrfaglig team

Léva Urban Design består av et tverrfaglig team som jobber med by- og stedsutvikling. Vår styrke ligger i å se helheten og sammenhengen mellom fysisk planlegging og bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er spesielt opptatt av mennesker og inkluderende prosesser når vi jobber med utvikling i byer og steder. 
 

 

Vi jobber bredt innenfor stedsutvikling

Planprosesser og byutvikling
Områdemodning
Fysisk design og gjennomføring
Distriktsutvikling

Aktuelle prosjekter

Tilflytterstrategi

Flere distriktskommuner opplever en synkende befolkningsutvikling og står med det overfor utfordringer knyttet til flere eldre, reduserte skatteinntekter, økt press på offentlige tjenester og mangel på arbeidskraft til lokalt næringsliv.

Som en start på å løse disse utfordringene har vi sammen med Bømlo Næringsråd utarbeidet en Tilflytterstrategi og Handlingsplan. Strategien baserer seg på en grundig gjennomgang av forskning på nordmenns flyttemotiver, bred medvirkning, involvering av lokale ressurser og faglige analyser knyttet til stedsutvikling. Les mer om arbeidet her: https://www.tilflyttarstrategi.no/

Urban Living Lab

Vi har erfaring med at fysisk tilstedeværelse i felt er viktig for å forstå de sosiale nettverkene og stedet man jobber med. Derfor har vi sammen med Transportøkonomisk institutt og Deichman Holmlia testet ut metoden Urban Living Lab, på Holmlia! Vi har designet en lab utstyrt med verktøyer som kan brukes i flere settinger, både som lokal møteplass, og som base for dialog og medvirkning på Holmlia. 

bottom of page